logo

Lutherliederen

In het jaar 2017 wordt op grote schaal stilgestaan bij het 'Lutherjaar'. Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.

Luther schreef in zes jaar tijd een grote hoeveelheid liederen, al dan niet met wortels in de rooms-katholieke traditie. Het Carminis Consort ontwikkelde een avondvullend programma (twee uur, inclusief pauze) waarin deze liederen worden toegelicht en samen gezongen. Ter afwisseling hoort u solistische bijdragen van het Carminis Consort met liederen van Heinrich Schütz en Johann Hermann Schein.